Final night of #voterregistration for the #election. #GOTV2012 #OFA #Obama #Miami #theothermiami
 (Taken with Instagram)

Final night of #voterregistration for the #election. #GOTV2012 #OFA #Obama #Miami #theothermiami
(Taken with Instagram)